Gabinet terapii
JĄKANIA
dyzartrii dysfonii afazji
zaburzeń głosu w chorobach M.P.Dz., S.M
niespecyficznych zaburzeń oraz dysfunkcji
głosu i mowy
komunikacja osób autystycznych

muzykoterapia
arteterapia

Warsztaty z Emisji Głosu dla
nauczycieli wykładowców aktorów
dziennikarzy prawników polityków
 • Ukończyłam Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiowałam na wydziale Wokalno - Aktorskim u doc. Heleny Łazarskiej i Henryki Januszewskiej, wcześniej studiowałam Śpiew Solowy u Haliny Mickiewiczówny w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku
 • Byłam solistką Opery i Operetki w Krakowie
 • Swoje umiejętności doskonaliłam pod opieką prof. Janiny Stano w Dusseldorfie, profesora Akademii Muzycznych w Warszawie, w Dusseldorfie oraz Akademii Muzycznej w Aachen, konsultantki solistów Teatrów Operowych w Warszawie i Dusseldorfie
 • Z przyczyn zdrowotnych musiałam wycofać się z wymarzonego zawodu i rozpoczęła się moja wieloletnia walka o odzyskanie głosu

 • Ukończyłam Studia Podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim
 • Studia Podyplomowe z Emisji i Higieny Głosu - Uniwersytet Gdański
 • Studia Podyplomowe: Promocja zdrowia. Profilaktyka i Terapia Zaburzeń Emocjonalnych na wydziale Psychologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Studia Podyplomowe z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim
 • Brałam udział w szkoleniach naukowych z zakresu diagnozy i terapii jąkania, diagnozy logopedycznej:
  • dr Mieczysław Chęciek - Diagnoza i Terapia Jąkania stopień I , II
  • prof. dr. hab. Zbigniew Tarkowski - Diagnoza logopedyczna
 • Brałam udział w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych, gdzie wygłaszałam referaty na temat: prawidłowej emisji głosu, czynników szkodliwych wpływających na głos oraz wpływu muzykoterapii na autyzm:
  • 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej - Promocja Zdrowia- mit czy Rzeczywistość: Między teoria a praktyką
  • Światowy Kongres Naukowy Juliana Aleksandrowicza – Psychologia w służbie człowieka – Oczekiwania czy rzeczywistość
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas - Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym

 • Cała dotychczasowa zdobyta przeze mnie wiedza i doświadczenie łączy obie moje profesje, w nową pasję pokonywania problemów głosowych u moich pacjentów.
"Perfetto" Grażyna Malczyk
tel.kom. 0  606  622  331
gabinet@terapiaglosu.pl

ul. Wiedeńska 88
30-147 Kraków
© Copyright 2009 "Perfetto" Grażyna Malczyk | design by madwands