Gabinet terapii
JĄKANIA
dyzartrii dysfonii afazji
zaburzeń głosu w chorobach M.P.Dz., S.M
niespecyficznych zaburzeń oraz dysfunkcji
głosu i mowy
komunikacja osób autystycznych

muzykoterapia
arteterapia

Warsztaty z Emisji Głosu dla
nauczycieli wykładowców aktorów
dziennikarzy prawników polityków
Cała dotychczasowa zdobyta przeze mnie wiedza i doświadczenie łączy obie moje profesje, w nową pasję pokonywania problemów głosowych u moich pacjentów.
Udało mi się znacznie skrócić terapię jąkania, uzyskując w stosunkowo krótkim czasie pozytywne efekty, natomaist zdobyte doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowej skuteczności mojej terapii w leczeniu JĄKANIA.
Moim celem jest przy pomocy opracowanego programu terapeutycznego dla jąkających się, uzyskanie płynności mowy, bez zaburzeń jąkania. Istotna jest także jakość, wyrazistość nośność i pełne brzmienie, nasycenie barwą, wszystkich dźwięków w mowie. Opanowanie kłopotliwych współruchów i gestów, towarzyszących wcześniejszemu jąkaniu. Efektem tej pracy ma być satysfakcja i radość swobodnego, płynnego mówienia i komunikowania się.
Spotkania
Dla pacjentów indywidualnych z zaburzeniami głosu i mowy sensowne spotkanie powinno trwać od 1,5 do 2 godzin. Ze względu na indywidualność każdego przypadku więcej szczegółów ustalanych jest na pierwszym spotkaniu. Zachęcam do kontaktowania się.
"Perfetto" Grażyna Malczyk
tel.kom. 0  606  622  331
gabinet@terapiaglosu.pl

ul. Wiedeńska 88
30-147 Kraków
© Copyright 2009 "Perfetto" Grażyna Malczyk | design by madwands